Life's DHA

美国Martek马泰克生物公司旗下Life's DHA,来源主要有动物性的深海鱼油和植物性的海藻,其海洋微藻是目前优质的DHA来源。Life'S DHA研发团队长期在太空飞行中研究海藻的有益用途,经过几十年的研究开发,成功甄选出一种天然富含DHA的海藻。Life'S DHA的成人孕妇DHA和婴幼儿DHA,都受到很多妈妈的喜欢,也是目前热门的孕妇DHA之一。

美国  Martek 马泰克  life's DHA  成人孕产妇海藻油DHA  200mg 60粒

一人吃两人补,孕妈必备美国 Martek 马泰克 life's DHA 成人孕产妇海藻油DHA 200mg 60粒

¥165 最高376元

8个报价 有团购  5

美国  Martek 马泰克  婴幼儿型 Life's DHA 海藻油DHA胶囊  100mg 90粒

美国很好DHA之一!补脑益智美国 Martek 马泰克 婴幼儿型 Life's DHA 海藻油DHA胶囊 100mg 90粒

¥149 最高595元

8个报价